Packaging

     Etiquetatge per a envàs de paté de Cep    Etiquetatge per a envàs de paté d'Ou de Reig     Disseny de packaging per a peça de fontaneria     Disseny de packaging per a peces mecàniques     Disseny de packaging per a toners reciclats


     Disseny de packaging per a un rellotge     Disseny d'urna per a l'assossiació Espai Vital 


No hay comentarios: